Maritas Homepage

Deutsch Türkisch
1 = Jahr 1 = yıl
12 = Monat 12 = ay
52 = Woche 52 = hafta
365 - 366 = Tag 365 - 366 = gün
gestern dün
vorgestern önceki gün
vor drei Tagen üç gün önce
heute bugün
morgen yarın
übermorgen öbür gün
in drei Tagen üç gün sonra
Tag gün
Wochentag hafta günü
Wochentage haftanın günleri
Montag pazartesi
Dienstag salı
Mittwoch çarşamba
Donnerstag perşembe
Freitag cuma
Samstag cumartesi
Sonntag pazar
am Montag pazartesi günü
am Dienstag salı günü
am Mittwoch çarşamba günü
am Donnerstag perşembe günü
am Freitag cuma günü
am Samstag cumartesi günü
am Sonntag pazar günü
Monat ay
Monate aylar
Januar ocak
Februar şubat
März mart
April nisan
Mai mayıs
Juni haziran
Juli temmuz
August ağustos
September eylül
Oktober ekim
November kasım
Dezember aralık
im Monat Januar ocak ayında
im Monat Februar şubat ayında
im Monat März mart ayında
im Monat April nisan ayında
im Monat Mai mayıs ayında
im Monat Juni haziran ayında
im Monat Juli temmuz ayında
im Monat August ağustos ayında
im Monat September eylül ayında
im Monat Oktober ekim ayında
im Monat November kasım ayında
im Monat Dezember aralık ayında
Jahr sene, yıl
Jahreszeit mevsim
Jahreszeiten mevsimler
Frühling ilkbahar, bahar
Sommer yaz
Herbst sonbahar, güz
Winter kış
im Frühling ilkbaharda, baharda
im Sommer yazın
im Herbst sonbaharda, güzün
im Winter kışın